Hippologi

Vad är en hippolog?

Hippologi är läran om hästar. Inom hippologin studerar man även hästars användning.
Hippologer är utbildade på hantering och träning av hästar och har även kunskaper om att bedriva näringsverksamhet i hästbranschen.
Hippologer arbetar ofta som stallchefer, ridlärare eller tränare av rid- eller travhästar.

Hippologprogrammet är Sveriges enda universitetsutbildning inom hästområdet och har Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som huvudman. Det är ett kandidatprogram med kunskap om hästen i fokus. Utbildningen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment. Programmet ger en bra grund för att arbeta professionellt med hästar, utbildning av häst och människor samt med arbetsledning och rådgivning.

Utvecklingen av Hippologprogrammet har skett i samråd med hästnäringen och med erfarenheter från studenter, lärare och forskare. I Sverige utbildas hippologer på Flyinge, Strömsholm och Wången.

En hippolog har ingående kunskaper om hästens byggnad och funktion, dess skötsel och utfodring samt dess närmiljö. Utbildningen omfattar också företagsekonomi och företagande, pedagogik och ledarskap, hästens biologi samt ridkonsten.
Som hippolog arbetar man professionellt inom hästnäringen.

Nina Pietarila-Rönnbäck är  verksamhetsansvarig för Caviot AB och utbildad hippolog. Hon har studerat på Flyinge och på Strömsholm.

Referens: SLU:s hemsida. Länk till ytterligare information om hippologutbildning: 

 

Caviot AB | Bergtorp 42 | S-741 92 KNIVSTA Sverige |
Tel: +46 70 333 20 88 | E-post: info@caviot.se