Hippologi

Mikä on hippologi?

Hippologia on oppi hevosista. Hippologiaan sisältyy myös mihin hevosia käytetään. Hippologit ovat koulutettuja käsittelemään ja valmentamaan hevosia ja heillä on myös tietoa miten harjoittaa liiketoimintaa hevosalalla. Hippologit työskentelevät usein tallin johtajina, ratsastusopettajina tai ratsu- tai ravihevosten valmentajina.

Hippologiohjelma on Ruotsin ainoa yliopistokoulutus hevosalalla ja sillä on Ruotsin maatalousyliopisto (SLU; Sveriges lantbruksuniversitet) päämiehenä. Se on kandidaattiohjelma missä oppi hevosista on keskipisteenä. Ohjelma sisältää sekä teoreettistä että käytännöllistä koulutusta. Koulutus antaa hyvän perustan jotta voi ammattilaisena työskennellä hevosten kanssa, kouluttaa hevosia ja ihmisiä sekä toimia työnjohtajina että neuvonantajina.

Hippologiohjelmaa on kehitetty yhteistyössä hevosalan liiketoiminnan kanssa sekä opiskelijoiden, luennoitsijoiden ja tutkijoiden kokemuksien mukaan. Ruotsissa hippologit koulutetaan Flyingessä, Strömsholmissa ja Wångenissa.

Hippologilla on syvälliset tiedot hevosen rakenteesta ja ominaisuuksista, sen hoidosta ja ruokinnasta sekä sen lähiympäristöstä. Opinnot sisältävät myös liiketaloutta ja liiketoimintaa, pedagogiikkaa sekä johtajuutta.

Hippologina työskentelee ammattilaisena hevosalalla.

Nina Pietarila Rönnbäck on Caviot AB:n toiminnanjohtaja ja koulutettu hippologi. Hän on opiskellut Flyingessä ja Strömsholmissa.

Viite: SLU:n kotisivu.  

 

Caviot AB | Bergtorp 42 | S-741 94 KNIVSTA  Sverige|
Tel: +46 70 333 20 88 | Sähköposti: info@caviot.se